Chov 

Ako som už spomínal, chovať holuby som znova začal v roku 2004. Boli to

menej kvalitné biele kingy, na ktorých som otestoval spôsob chovu a postavil

som chovný holubník, ktorý teraz slúži pre poštové holuby, ktoré odchovávajú

mladé kingy.

Tento holubník pre chov kingov nevyhovoval, nakoľko holuby sa mohli pohybovať

vo veľkom priestore a mali možnosť aj preletu. Pre kinga moderného typu a

tvaru let príliš neprospieva, lebo tak sa jeho telo predlžuje a tak stráca svoj

ideálny tvar. Preto som sa rozhodol, že keď budem mať kvalitné jedince musím

zabezpečiť iné chovné priestory.  Postavením druhého holubníka som zabezpe-

čil, aby chovné páry boli umiestnené počas chovnej sezóny samostatne v boxoch.

Toto umiestnenie podľa mňa najviac vyhovuje chovu kingov.

Priestor pred boxami využívam na umiestnenie už odstavených výletkov, aby

som im zabezpečil nerušené dospievanie.

Kŕmenie je tiež špecifické, odlišné od bežne dostupných kŕmnych zmesí. Mne

sa osvädčila zmes štrnástich druhov semien, ktoré miešam podľa potreby sám.

Pri tom berem ohľad na ročné obdobie, kategóriu holubov a zaťaženie.

Zameral som sa na farebné rázy : biele, čierne, grizly, modré a červené domi-

nanty. Najviac sa však orientujem na bielu variantu. Mojim cielom je dosiahnúť

čo najviac odchovaných výletkov nového typu, tak aby obstáli aj v medzinárod-

nej súťaži. Veľmi si vážim dosiahnuté výsledky na klubových výstavách Maďar-

ského King Klubu, kde som členom, lebo tu sme najlepší chovatelia z 8 európs-

kych štátov a na výstave posudzujú americký posudzovatelia, ktorí objektívne

posúdia holuba a nie chovateľa, ako u nás väčšinou.