Odchov 2010

              AOC  1.0                             Biela 0.1 otec GŠ

              biely                                           biely

              grizzly  1.0                          modrý kapratý  0.1

           červený dominantný                         grizzly  1.0

             biela                                            biela  

               biela                               modrý kapratý   1.0 

          modrý kapratý   0.1