Fotky Solt okt.2010

V dňoch 21.-24.10.2010 sa uskutočnila v meste Solt v maďarsku výstava výletkov 

Maďarského king klubu. Posudzovateľkou bola Sandy Messick z USA. Na tejto

výstave som dosiahol vynikajúcich úspechov. Holub AOC získal druhé najvyšie 

ocenenie - Fajtagyoztes, mal som v súťaži kolekcií II. miesto a dvoch Championov.

Čo si najviac vážim, tak to je cena AMERICKÉHO KING CLUBU za najlepšieho

holuba opačného pohlavia po Grand championovi  -  FAJTAGYOZTES .

 

   Cena Amerického King Clubu                     Cena Fajtagyoztes

                 Cena za kolekciu

   Peti a "činelista" - Peti és a "cintányéros"

                                             Pri večery

                      Mike          ja             Sandy