Proporcie kinga

A. Hmotnosť  850-1050 gramov
B. Miery
   A) Výška            29,85 cm
   B) Šírka v hrudi   13,97 cm
   C) Hĺbka             11,43 cm
   D) Dĺžka             24,13 cm
   E) Výška nôh         6-7 cm

   F) Šírka postoja      6-7 cm