Szigetvár jan.2010

Najväčší úspech v mojej chovateľskej kariére : získanie GRAND CHAMPIONA

na Klubovej výstave v maďarsku na 1.0 mladého holuba s číslom krúžku:  

903/2009 v súťaži 720 holubov a chovateľov zo 7 krajín. Na 0.1 starú grizzly

s číslom krúžku 612/2008 som získal Championa. Mladá 0.1 grizzly s č.k.

415/2009 obsadila 2.miesto. Biela mladá 0.1 obsadila 3.miesto.   

 Bill Cunningham, ja a GCH                   Ceny na slávnostnej večeri

     

  CHAMPION 0.1 612/08         2.miesto 0.1 grizzly         3.miesto 0.1 biela   

  Tlmočník, Karen a Bill Cunningham       Sála pri odovzdávaní cien

   Porada pred posudzovaním                        Večera

 

     Ceny :  2x Champion                         Cena :  GRAND CHAMPION

 

     Radosť z ceny GCH                      Cena primátora mesta Szigetvár

                                                       pre najúspešnejšieho zahraničného

                                                                      chovateľa

     Spoločná fotka Karen, Bill Cunningham a ja v nedeľu