Americký štandard

            biely                                čierny                    červený recesívny 

      žltý recesívny                          dun                               hnedý

      strieborný                          modrý pásavý                červenoplavý  

           žltoplavý                             AOC                          zriedkavý

       modrý kapratý                  grizzly pásavý                    grizzly

      indigo andalúzský             indigo pásavý                  indigo kapratý